Gimnazja – do likwidacji?

Czy gimnazja powinny zostać zlikwidowane. Oznaczać by to miało powrót do dawnego systemu edukacyjnego. Przypomnijmy, że dawniej nauka w szkole podstawowej trwała osiem lat. Dzięki temu nauczyciele znali uczniów. Wiedzieli nawet jaka jest sytuacja rodzinna. A to miało wpływ na … Czytaj dalej

Wprowadzenie gimnazjów – gdzie sens

Gimnazja pojawiły się w Polsce za sprawą reformy w roku 1999. Wcześniej szkoła podstawowa trwała osiem lat. Obecnie trwa ona sześć lat. Czemu tak zrobiono? Argumentowano to różnymi kwestiami. Jedna z przyczyn to chęć dopasowania szkolnictwa do współczesnych czasów. Poprzedni … Czytaj dalej

Gimnazjum – nie za dużo zmian?

I mamy gimnazja. Wielu ludzi tam uczęszcza. Reforma w roku 1999 spowodowała, że młodzież, chce czy nie, musi do nich uczęszczać. Ale zastanówmy się z czym może się wiązać rozpoczęcie nauki w gimnazjum. Przede wszystkim pod koniec szóstej klasy szkoły … Czytaj dalej

I zaczęły się wędrówki

Pójście do gimnazjum to nowy rozdział w edukacji dziecka. Choć niektórzy uważają, że nauka w gimnazjum to kontynuacja podstawówki to jednak ten okres wiąże się z wieloma zmianami. Przede wszystkim gimnazjum często mieści się w innym budynku niż szkoła podstawowa. … Czytaj dalej

Nauka w gimnazjach i poza

Reforma szkolnictwa z roku 1999 pociągnęła ze sobą duże zmiany. Najważniejsze z nich to wprowadzenie gimnazjum. Spowodowało to również zmiany na pozostałych etapach kształcenia. Szkoła podstawowa trwała osiem lat, obecnie trwa sześć lat. Po jej ukończeniu dzieci zdają egzamin szóstoklasisty. … Czytaj dalej

Jakie są rodzaje gimnazjów

Po ukończeniu sześcioletniej szkoły podstawowej młodzież zaczyna uczęszczać do gimnazjów. No dobrze, ale jaki mają właściwie wybór. W tym miejscu należy wyraźnie zaznaczyć, że wybór w dużej mierze zależy od miejscowości, w której one mieszkają. Wielu gimnazjalistów dojeżdża do szkół … Czytaj dalej

Gimnazja – czy likwidować

Czy gimnazja nie powinny zostać zlikwidowane – oto jest pytanie. Wiele jest głosów krytycznych jeśli chodzi o gimnazja. Znaczna część naszego społeczeństwa uważa, że one się nie sprawdzają. I ma to swoje uzasadnienie. Niski poziom wiedzy ogólnej gimnazjalistów. Brak kultury. … Czytaj dalej

Gimnazja – jak to jest z nauką

Często słyszymy o niskim poziomie nauczania w gimnazjach. Co ciekawsze testy kompetencyjne ukazują coś zgoła odwrotnego. I w dodatku chodzi tu o testy międzynarodowe. Jeżeli im wierzyć to poziom nauczania w gimnazjach poprawia się z roku na rok. Skąd więc … Czytaj dalej

Gimnazjum – szkoła kontrowersyjna

Często spotykamy się z krytyką gimnazjów. Niestety, krytyka ta w dużej mierze jest uzasadniona. Ale uwaga – nie należy generalizować. I tam trafia inteligentna młodzież, która chce wynieść coś ze szkoły. Oczywiście w sensie intelektualnym. Niestety, ta młodzież bywa niedostrzegalna … Czytaj dalej

Gimnazjum – o co tu chodzi

Gimnazja zostały wprowadzone w wyniku reformy w roku 1999. Czas nauki w szkole podstawowej został skrócony z lat ośmiu, do lat sześciu. Ma to swoje plusy i minusy. Minusem jest to, że relacje się urywają. A więc przyjaźnie mogą się … Czytaj dalej